Skip to main content

Jabatan Pembangunan & Pengurusan Fasiliti
Dept. of Development & Facilities Management

Matlamat

 • Memenuhi keperluan ruang yang kian meningkat dan menepati fungsi yang dikehendaki
 • Memastikan persekitaran yang selari dengan falsafah kampus sejahtera
 • Menyediakan kemudahan asas infrastruktur dan perkhidmatan bangunan yang baik dan efisien dan menjurus kampus futuristik
 • Menyediakan fasiliti dan perkhidmatan sokongan yang berkualiti
 • Pembangunan berfungsi, selamat, indah & pintar

 

Objektif Kualiti & KPI

 • 80% Pencapaian Pengurusan Penyenggaraan Berjadual
 • 80% Pencapaian Pengurusan Penyenggaraan Korektif
 • 80% Pencapaian Pengurusan Fasiliti
 • 80% Pencapaian Pengurusan Projek

 

Kegiatan Teras

 • Perancangan Pembangunan Kampus
 • Pengurusan Projek
 • Penyenggaraan
 • Ubahsuaian, Naiktaraf & Penambahbaikan
 • Pengurusan Fasiliti Tempahan, Pengangkutan, Hiasan, Kelengkapan, Perabot, Perkhidmatan Hawa Dingin, Tenaga Kerja
 • Utiliti
 • Keselamatan & Kesihatan
 • Pengindahan & Landskap
 • Kebersihan & Persekitaran
 • Pentadbiran, Perolehan, Kewangan, Kawalan Kualiti, Khidmat Pelanggan, Bantuan dan Nasihat Teknikal